statcounter

       

Hydref 2004 October


Swyddfa’r Post Ar Symud

Erbyn canol Mis Hydref bydd Swyddfa’r Post wedi ei leoli yn y Neuadd. Bydd gwasanaeth fel yr arfer yn cynnwys pensiwn, stampiau cynilo, yswiriant car a stampiau post.Mae gwasanaeth bancio ar gyfer cwsmeriaid Lloyds, Barclays ac Alliance and Leicester ar gael hefyd. Mae hyn yn golygu newid mewn amseroedd agor a fyddai:

Dydd Mawrth - 9 - 12 y bore
Dydd Iau - 9 - 12 y bore

Bydd gwasanaeth cludiant nwyddau a phapurau ar gael yn ogystal. Ffoniwch Chris neu Tina ar 430 221 am fwy o wybodaeth.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article