statcounter

       

Hydref 2004 October


Ysgol Carrog

Mae’r Ysgol wedi derbyn gwobr Ysgolion Iach gan Sioned Bowen yn Llangollen. Cafodd Blwyddyn 5 7 6 gyfle I ymuno a phlant o Ysgolion eraill I gyfarfod yr awdur Allan Gibbons a rannodd ei brofiadau ysgrifennu gyda’r plant.

Mae Rachel Davenport ac Amber Boydell wedi cael eu hapwyntio yn Swyddogio Diogelwch Ffordd. Teithiodd plant Blwyddyn 1,2, & 3 I’r Ganolfan Hamdden yn Y Bala I lawnsio cryno ddisg o Hwiangerddi Cymraeg ‘Hwyl a Heidi Ho’ a gafodd ei recordio yn ystod tymor yr Haf. Derbyniodd Oliver Knight gopi o’r CD I’r Ysgol. Cafodd y plant fore o ganu a gwrando ar storiau.

Yn ystod y penwythnos Geltaidd death yr ymwelwyr I Ysgol Carrog I chwarae a dawnsio gyda’r plant. Stori lawn ar y dudalen flaen.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article