statcounter

       

Hydref 2004 October


Son Am Bontydd. . . . . .

Roedd angen pont arna’I yn ystod yr wythnos yn dechrau Medi 13eg wrth I mi geisio dychwelyd I Ynys Manaw er gwaethaf fferi wedi gohurio oherwydd y tywydd.

Fel arfer mi fuaswn yn dysgu byw gyda hyn - a bod yn un sydd wedi trulio’r rhan fwyaf o’I fywyd yn glynu at ochr rhyw graig ynghanol y mor. Fodd bynnag roedd rhaid I ni gyrraedd 7yn ol y tro hwn gan fod 18 o ddawnswyr a cherddorwyr o Ynys Manaw yn cyrraedd Carrog ar y Nos Wener o’r wythnos honno. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn hedfan I mewn ac yn debygol o gyrraedd o’n blaenau. Un broblen yw fod cwch Lerpwl yn gadael am 7 o’r gloch y bore a bo rhaid I’r ceir fod ar y gwch awr yn gynharach. Adiwch hanner awr I diethio I’r porthladd ac fe sylweddolwch yn sydyn fod yn rhaid I chi godi tua 4 o’r gloch y bore. Nid yw hyn cyn-ddrwg am un bore, ond ar ol tair gwaith mae hiwmor dyn yn dechrau gwanhau.

Roeddem I fod I gyrraedd yn ol am 11 o’r gloch y bore ar y Dydd Llun ond roedd hi’n 2.30 ar y Dydd Iau arnom yn cyrraedd adref. Buom ar fferi am 9 awr un tro ac yn sal yr holl ffordd, a’r ci hefyd. Roedd sefyll yn amhosib ac roedd dwr yn llifo I mewn I stafelloedd y teithwyr.

Roedd y ‘deck’ yn edrych fel ffordd ar ol damwain. Wrth ail feddwl am y peth efallai fod gohurio yn well na theithio ambell waith.

Paul Fisher

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article