statcounter

       

Hydref 2004 October


Cyfarfod Pwyllgor Y Neuadd

Trafodwyd y pwyntiau canlynol:

Bydd Swyddfa’r Post yn defnyddo’r Neuadd ar Fore Mawrth a Iau er lles y pentref. Mae clo newydd ar y drws ffrynt a rhestr o’r rhai sydd ag allwedd. Cafwyd trafodaeth hir am daliadau sy’n cael eu derbyn gan wahanol glybiau y.b ac am gostau rhedeg y Neuadd.

Cafwyd siec am £400 gan y Clwb 100 ond mae angen mwy o aelodau. Cafwyd rhodd tuag at gost bwrdd hysbysebion y tu allan I’r Neuadd. Ceir cofnodion gan yr Ysgrifennyddes. Cyfarfod nesa’ - Nos Lun - Hydref 11eg 2004-10-13.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article