statcounter

       

Hydref 2004 October


Fitness League Logo

“Fitness League” Yn Cychwyn

Bydd Christine Fisher yn rhedeg dosbarthiadau yn y Neuadd ar Nos Iau am 7.30y.h. Ar gyfer merched mae’r dosbarthiadau yn bennaf ond mae croeso I bawb. Cychwynodd y ‘Fitness League’ yn 1930 fel y ‘Womens League of Health and Beauty’ gyda’r bwriad o wella iechyd merched trwy gadw’n heini gyda cherddoriaeth o dan oruchwyliaeth gymwysiedig. Mae hyn yn arwain at well osgo a mwy o egni, corff cryfach , mwy o gryfrder cyhyrol a chymalau hyblyg . Mae’r dechneg yn addas ar gyfer unrhyw oed. Gofynnir am dal o £3 y sesiwn tuag at gostau’r Neuadd. Bydd angen dod a thywel neu fat ar gyfer gwaith llawr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch Christine ar 430397

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article