statcounter

       

Hydref 2004 October


Weli’s A Berfa

Ar ol treulio cryn dipyn o amser yn paratoi’r hwrdd a’r defaid ar gyfer magu cefais fy siomi wrth I un o’r hyrddod fynd yn gloff ychydig ddyddiau cyn y diwrnod mawr. Dim ond bwyta a chysgu sy’n ofynnol I’r hyrddod y rhan fwyaf o’r flwyddyn, ac felly nid ydynt yn achosi trwbl I unrhyw un. Fodd bynnag y munud mae gofyn iddynt wneud rhywbeth mae pob math o salwch yn codi’I ben. Mae’r hyrddod a brynais yr wythnos diwetha’ wedi bod ar batrol I fyny ac I lawr y gwrychoedd gan obeithio cael gafael ar y defaid. Pan adawais hwy I mewn I’r cae at defaid ddoe fe aethant ati fel rhes flaen Pont y Pwl, cyn ogleuo pen ol y defaid ( dw’I ddim yn siwr os yw rhes flaen Pont y Pwl yn gwneud ffasiwn beth)Aethant ati wedyn I gyrlio’I gwefus ucha cyn brefu am y gorau. (Mae hynny’n swnio mwy fel rhes flaen Pont y Pwl). Ar ol gwylio am dipyn fe benderfynnais gadael iddynt. Gyda tipyn o dawelwch yn nyddiadur ffermio cefais gyfle I orffen ambell I jobyn bach. Rwyf wedi bod yn gweithio ar y sied trwy gydol y flwyddyn. Mi fuaswn wedi gorffen oni bai fy mod wedi bod yn rhoi ‘concrete’ I lawr I’r gwartheg gael rhywle I symud yn ystod y gaeaf. Tra’n rhoi ‘concrete’ I lawr ar yr iard fe lwyddais I dorri’r cymysgwr, felly mae gennyf iard a sied heb eu gorffen.

Daeth Mr Woodhall (y ffariar) yn gynharach yn y Mis I wneud profion ar y gwartheg I weld pa rai oedd yn feichiog, ac roeddwn wedi fy siomi gyda’r canlyniadau. Roedd yn ceisio fy sicrhau ei fod braidd yn gynnar I ddweud a oeddent yn feichiog neu ddim, ond I fod yn hollol siwr fe yrrais y tarw yn ol yn eu mysg. Doedd ddim yn dangos llawer o ddiddordeb, arwydd da gobeithio, ond mi fyddai’n gwybod yn well pan ddaw Mr Wooghall yn ol Mis nesa’.

Gareth Llan
© Copyright Gareth Bryan - 2004

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article