statcounter

       

Tachwedd 2004 November


Golygyddol

Does dim golwg o oleuadau Nadolig yng Ngharrog nac yn Llidiart y Parc hyd yn hyn felly mae hyn yn arwydd fod gennym ychydig o wythnosau i paratoi ir Nadolig. Mae gennym dwll mawr yng nghalendr gweithgareddau’r Neuadd, felly rydym am gynnal ‘Y Bash’ blynyddol ar Nos Sadwrn Tachwedd 13eg. Bwriad ‘Y Bash’ yw i bawb fwynhau ac i godi digon o arian i gadw’r ‘Bont’ i fynd yn 2005.

Dewch i ymuno a ni wrth i ni ddathlu ein penblwydd (braidd yn hwyr) ac fel diolch i bawb am eu cefnogaeth bydd raffl am botel o ‘Famous Grouse’ i bawb sy’n gallu dangos set cyflawn o’r ‘Bont’ - 14 i gyd - ar y noson. Ar ol cyfnod distaw lle nad oedd tai ar werth yng Ngharrog fe welwn fod tri ty ar werth a rydym yn dal i aros am fwy o wybodaeth ynglyn a tir yr Eglwys.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article