statcounter

       

Tachwedd 2004 November


Ocsiwn Elusen Carrog / Parc

Bu nifer o bobl yn hael iawn wrth roi a phrynnu yn yr ocsiwn a buasai’n anodd iawn enwi unigolion heb adael rhywun allan. Er hyn rhaid rhoi diolch arbennig i rai o’r tu allan i Garrog a Pharc. Roedd eu cyfraniad yn werthfawr iawn. Dick ‘Auctioneer’ a roddodd ei amser a’i wasanaeth yn rhad ac am ddim, bu bron iddo werthu popeth, ar adegau, i bobl nad oeddent yn gwybod eu bod wedi bidio. I Gordon ac Ann Jones am eu cymorth wrth drefnu’r noson, ac am y syniad gwreiddol. I Tina ‘Post’ am hysbysebu’r noson ac am helpu ar y diwrnod, ac yn olaf i Nicola tustain am gyfrannu ei siwmper a’I chap Olympaidd a roddodd hwb i’r arian a godwyd.

Rhaid diolch hefyd i’r tim a fuodd yn brysur ar y diwrnod yn rhedeg y sioe ac o flaen llaw yn paratoi - yn casglu yn labelu a phrisio, yn gosod y Neuadd ac yn paratoi lluniaeth. Does dim lle i enwi pawb ond mae pawb yn gwybod pwy oedd yn gyfrifol am y gwaith.

Fe godwyd cyfanswm o £1,706 sy’n cael ei rannu fel a ganlyn -

Printio a chyhoeddusrwydd - £75
Grwpiau Ynys Manaw a Llydaw - £50 yr un am gefnogi Carrog yn ystod penwythnos Glyndwr.
Neuadd Carrog -£726 Eglwys - £726

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article