statcounter

       

Tachwedd 2004 November


Ysgol Carrog

Llongyfarchiadau I’r pplant a gymerodd rhan yng nghystadleuaeth Celf Pafiliwn Corwen. Cafodd Ysgol Carrog y wobr gyntaf o £100 am yr ail flwyddyn yn olynnol gyda Sioned Roberts yn ennill gwobr arbennig am ei Phabell Syrcas. Codwyd £100 tuag at Nyrsus Macmillan, ac rydym wrthi’n codi mwy o arian gyda sillafu noddedig. Mae’r plant yn brysur hefyd yn llenwi bocsus ‘sgidie tuag at ‘Operation Christmas Child’.

Llongyfarchiadau i Jack Matischok a Chloe Jones a fydd yn cynrychioli’r ysgol yn y rasus traws gwlad y Sir.

Roeddem yn falch iawn o glywed fod Lauren Bourne a Gus Shaw, cyn-ddisgyblion Ysgol Carrog yn y 10 uchaf ym mlwyddyn 7 yn Ninas Bran.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article