statcounter

       

Tachwedd 2004 November


I’r Rhai a Anwyd Cyn 1950 (A rhybudd i’r rhai na anwyd cyn hyn)

Nawr fy mod yn hyn ond yn gwrthod tyfu i fyny dyma’r hyn yr wyf wedi ei ddarganfod:

  1. Dechreuais gyda dim, ac mae’r rhan fwyaf ohono’n dal gennyf.
  2. Mae fy ‘wild oats’ wedi newid i mewn i ‘All Bran’ ac eiren sech.
  3. Ar ol sortio fy mhen mae fy nghorff yn syrthio’n ddarnau.
  4. Gyda’r adroddiadau i gyd i mewn - mae’n swyddogol fod bywyd yn anheg.
  5. Os nad yw popeth ar goll - lle mae o?
  6. Mae’n haws heneiddio na thyfu’n ddoeth.
  7. Biti nad yw’r ‘buck’ yn stopio yma- buaswn yn gallu gwneud hefo rhai.
  8. Mae’n anodd gwneud ail-ddyfodiad pan nad ydych wedi bod yn unman.
  9. Yr unig amser mae’r byd yn curo ffordd i’ch drws ydy pan ydych yn y bathrwm.
10. Os oedd Duw yn bwriadu i mi gyffwrdd fy nhraed mi fuasai wedi eu rhoi ar fy ngliniau.
11. Pan fyddaf yn gafael yn y cardiau i gyd o’r diwedd pan fod pawb arall yn penderfynnu chwarae ‘chess’
12. Nid yw’n anodd cyrraedd costau - maen’t ym mhobman.
13. Yr unig wahaniaeth rhwng twll a bedd yw’r dyfnder.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article