statcounter

       

Rhagfyr 2004 December


Ysgol Carrog

Cododd yr Ysgol £300 tuag at yr NSPCC ac mae’r pplant wedi bod yn llenwi bocsus ‘sgidie ar gyfer ‘Operaton Christmas Child’ Cafodd pawb hwyl yng nghynerdd ‘Black Umfolosi’ ym Mhafiliwn Llangollen gyda dawnswyr o Zimbabwe yn perfformio mewn weli’s. Cafodd y plant a’r athrawon gyfle I ddawnsio hefyd. Croeso I bedwar disgybl newydd - Adam a Hannah Galloway sydd wedi ymgartrefu yng Ngharrog Newydd a Callum a Poppy Edwards (sydd yn perthyn I Pagan ac Amber Boydell)

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article