statcounter

       

Rhagfyr 2004 December


Dyddiadur

Rhagfyr 14eg - Gwasanaeth Cristingl yn yr Eglwys - 2.15 y.p

Rhagfyr 15fed - Cyngerdd Nadolig Ysgol Carrog - 6.30 y.h

Noswyl Nadolig - Gwasanaeth Ddwyieithog o Garolau a Darlleniadau yn yr Eglwys - 7 y.h

Diwrnod Nadolig - Dim Gwasanaeth

Dydd San Steffan - Gwasanaeth Foreuol - amser I’w gyhoeddi

Ionawr 17eg - Nicola Tustain, ennillydd medal efydd yn siarad am ei llwyddiant yn y ‘paralympics’ - mynediad £2

Ionawr 25ain - Cymdeithas Hanesyddol Edeyrnion- Problemau Ffermio yn y 19 Ganrif yng Nghymru.

Chwefror 1af Darlith gan Commander Bradshaw ar ei brofiad fel morwr ar y ‘Royal Yacht Brittania.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article