statcounter

       

Ionawr 2005 January


Golygyddol

Blwyddyn Newydd Dda i bawb, a gobeithio eich bod wedi gwneud eich addunedau erbyn hyn. Dyma addunedau’r Golygydd - a rhai tafod- yn- y- boch ar gyfer aelodau eraill y gymuned hefyd.

Efallai y dylwn ni fel cymuned ddwyn pwysau i gael cyfyngu ar faint a phwysau’r traffig sy’n defnyddio’r bont ac i symud yr arwyddion i fyny hyd at gyffordd Fedw er mwyn rhoi lle i’r wagenni droi. Mae rhai wagenni sy’n amlwg yn rhy fawr ac yn rhy drwm yn dal i geisio croesi’r bont ac mae rhai wagenni llai sydd â gyrrwr llai medrus yn bownsio oddi ar yr ochrau. O’r herwydd, mae rhan fawr o wal David Blair wedi diflannu ac mae’r cerrig copin ar ochr y Parc o’r bont wedi’u rhyddhau.

Ond aeth yr holl broblemau hyn yn ddibwys yn wyneb y trychineb yn Asia. Awgrymodd nifer o bobl y dylid cynnal apêl Bentref. Mae’r manylion isod.

Hoffwn nodi hefyd bod ail bapur newydd ar gael yn y pentref - ‘Carrogite News’. Hoffwn longyfarch y rhai a’i gynhyrchodd. Deallaf fod nifer o’r bobl a grybwyllir ynddo yn awyddus i ddod o hyd i’r golygyddion er mwyn i’w cyfreithwyr gael gair efo nhw!

Mae nifer o sion ar led ynghylch St. Davids, a llawer o bryderon ynghylch y diffyg gwybodaeth. Byddai newid yn statws yr adeilad i fod yn ysbyty yn effeithio, nid ar Garrog a’r Parc yn unig, ond hefyd ar nifer o’r cymunedau sydd ymhellach ac sydd angen gwybod beth allai’r sefyllfa olygu. Os ydych chi’n teimlo’n gryf am y mater hwn, darllenwch yr erthygl isod sy’n sôn am gyfarfod cyhoeddus.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.