statcounter

       

Ionawr 2005 January


Ar Y Buarth (Weli’s a Berfa)

Cyn imi gofnodi rhestr o drychinebau’r mis hwn, rhaid imi ymddiheuro. Mewn erthygl flaenorol diolchais i Matt am roi help llaw imi i gael fy mustych ystyfnig adref, ond anghofiais ddiolch i ddau arall. Felly, diolch i fy nau ffefryn Nic a Kat. Mae’n ddrwg gen i mod i wedi anghofio sôn amdanoch a diolch o galon ichi am eich cymorth.

Mae’r gwartheg i gyd o dan do erbyn hyn a dechreuodd y cylch diddiwedd o fwydo a charthu mewn difrif. Dydy hon ddim yn job ysbrydoledig iawn ac mae’n andwyo fy mywyd cymdeithasol i’n llwyr. Mae pob bws i Langollen naill ai’n rhy fuan, cyn bwydo, neu’n rhy fuan ar ôl bwydo imi allu’u dal. Dylai rhywun sôn wrth Arriva bod tacsi’n costio ffortiwn imi pan fydda i am noson allan.

Gwerthais fwy o wyn yr wythnos cyn y Nadolig ac roeddwn wedi fy synnu ar yr ochr orau ar y pres wnaethon nhw. Deuddeg yn unig sydd ar ôl rwan ond mae golwg mor garpiog arnyn nhw, dwi’n meddwl mai cuddio bydda i pan gânt eu gwerthu mewn ocsiwn, a gwadu mod i’n nabod nhw o gwbl os ofynnith unrhyw un ai fi biau nhw.

Daeth Gill Tustain i sganio wyn ddydd Mawrth diwethaf, a gan ein bod yn gweithio’r tu allan dyma fi’n codi lloches fechan i’w chadw’n sych wrth iddi weithio. Ond gwaetha’r modd, newidiodd cyfeiriad y gwynt ac roedd y babell gartre’n ddi-werth. (ddim yn meddwl ei bod hi’n hapus iawn). Ond er gwaetha’r diffyg lloches fe lwyddodd Gareth Blondie a finnau i roi’r mamogiaid drwodd heb fawr o helynt, ac roedd y canlyniadau’n well na rhai’r llynedd.

Er mwyn cadw’r caeau o gwmpas adeiladau’r fferm yn lân ar gyfer y tymor wyna, dwi wedi cychwyn bwydo’r mamogiaid ar y tir uwch. Roeddwn yn meddwl byddai hyn yn syniad go dda ond ar ôl ei wneud am wythnos dwi wedi cael llond bol o gludo’r byrnau i fyny ar fy nghefn. Dwi ddim yn meddwl bydd hi’n hir iawn cyn imi agor y giatiau a dechrau bwydo’r tu ôl i’r ysgol fel arfer.

Gareth Llan
© Gareth Bryan - 2005

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.