statcounter

       

Ionawr 2005 January


Apêl Trychineb Tsunami Y Bont

Daeth awgrym, fel fu mewn amryw o gymunedau Cymru, y dylai Carrog a Pharc gael eu Hapêl Trychineb eu hunain. Apêl am gyfraniadau arian yn unig fydd hon. Gall unrhyw un sy’n dymuno cyfrannu dalu naill ai ag arian parod neu â siec i unrhyw un o’n golygyddion, neu i Janice Sheasby neu Alan Dolben.

Dylid gwneud y sieciau’n daladwy i Y Bont gan eu marcio ‘Apêl Asia’. Bydd yr holl bres a gaiff ei gasglu ei dargedu at un pentref neu ysgol benodol mewn un o’r ardaloedd a effeithiwyd arni waethaf, ac efallai y gellir sefydlu cysylltiadau tymor hir rhwng pobl ifanc.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.