statcounter

       

Ionawr 2005 January


Addunedau Blwyddyn Newydd

Y Golygyddion

Paul Fisher - Cau’r holl fotymau a sipiau cyn darllen yn yr Eglwys, a pheidio sôn am Christingle a Dawns yn yr un frawddeg.

Ian Lebbon - Peidio canu am ei chwaer Belinda a’i pherfformiad. Yn ei swydd yn fachgen papur - i ddosbarthu’r papur i bob ty yng Ngharrog a’r Parc.

Colin Roberts - Parhau i gefnogi’r Asiantaethau Ffoaduriaid Cwningod a chofio cyfarfodydd golygyddion.

I rai eraill sy’n gwybod pwy ydyn nhw:

Cofio’r gwahaniaeth rhwng y poteli dwr poeth y gellir eu rhoi yn y ficrodon a’r ffonau symudol na ellir eu rhoi yn y ficrodon.

Peidio rhoi’r bai ar eu hwyaid anwes am eu gweithredoedd corfforol personol eu hunain.

I’r rhai sy’n canu’r clychau wisgo hetiau caled a dysgu tonau newydd a dal i gael amser i gynnal a chadw’r fynwent mor dda hefyd.

I ddal i ddifyrru’r Pentref gyda hanesion am fywyd bob dydd ar y fferm a dal i gyflenwi cig eidion Cymru gwych.

I rai sydd ag angen dillad newydd beidio â pherswadio gwragedd pobl eraill i shrincio’u siwmperi ar eu rhan.

Egluro sut mae costau ffa ar dost yn cynnwys treth ar nwyon tai gwydr yn bennaf.

Merched sy’n saethu colomennod clai i gofio mai yna i saethu colomennod clai maen’ nhw, ac nid tyrchod, a pheidio â beio’u gwyr am unrhyw niwed.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.