statcounter

       

Ionawr 2005 January


Efeillio / Plouyé

Ym mis Mai 2004 daeth cynrychiolwyr o Plouyé yn Llydaw yma i ddathlu gefeillio swyddogol rhwng ein cymunedau. Dyma ddigwyddiad oedd yn fwynhad i bawb. Yn deyrnged barhaol i’r gefeillio, mae Maer a thrigolion Plouyé yn adnewyddu ac yn tirweddu ardal yn eu pentref ac yn bwriadu galw’r ardal yn “Place de Carrog”!

Bydd gwahoddiad swyddogol i holl drigolion ein cymuned i fynd i’r seremoniau yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.