statcounter

       

Ionawr 2005 January


Eglwys Carrog

Er i fis Rhagfyr fynd a dod, ni ddaw blwyddyn yr Eglwys i ben tan y Pasg. Ond mae yna ddau achlysur sy’n werth eu crybwyll. Daeth llawer ynghyd i goffau Keith Tinniswood, ond roedd yr hwyliau ar y cyfan yn uchel ac nid yn drist o gwbl, fel y byddai o ei hunan wedi dymuno. Roedd y niferoedd oedd yn mynychu’r Eglwys yn dangos gymaint o gyfeillion oedd ganddo a rhai’n dymuno’n dda iddo. Er bod y problemau gyda’r trydan yn parhau, roedd modd goleuo’r Eglwys eleni, rhywbeth na wnaed ers tair blynedd. Ar Noswyl y Nadolig, goleuwyd y coed ar gyfer y gwasanaeth carolau a goleuwyd y tu mewn i’r eglwys gyda chanhwyllau. Roedd ffurf y gwasanaeth a’r awyrgylch yn dderbyniol i bawb, yn ôl y sôn.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.