statcounter

       

Ionawr 2005 January


Saethu Colomennod Clai Carrog

Cynhaliwyd Saethu Blynyddol Colomennod Clai ar Ddydd Gwyl Steffan mewn cae oer, gydag eira a llaid gwlyb ar Fferm y Llan.

Y sgôr uchaf gan y dynion oedd 74 gan Tony ‘the Flying Welshman’ Jones a’r ail sgôr uchaf oedd 67 gan Arwel ‘AA’ Hughes.

Enillodd Chris ‘Butch’ Jones y darian Dechreuwyr gyda sgôr o 57. Uchafbwynt y digwyddiad oedd cystadleuaeth y merched. Cafwyd ymdrech wych, gyda rhai cleisiau, ond bu rhai’n curo’u gwyr ac yn dychryn rhai o’r dynion. Sgôr uchaf y merched oedd 24 gan ‘Calamity’ Jayne Davies.

Diolch i Alan Dolben a Gareth Llan am eu holl waith caled i wneud y saethu’n llwyddiant mawr.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.