statcounter

       

Ionawr 2005 January


School

Ysgol Carrog

Cafodd pawb amser prysur ar ddiwedd y tymor yn difyrru drwy ganu carolau o gwmpas y Goeden Nadolig, perfformio ein drama Nadolig “A Tale of Two Birthdays”, a chymryd rhan yn y Gwasanaeth Christingle. Darparodd y CRhA barti ardderchog, a daeth Santa gyda sachaid o anrhegion.

Cynhaliwyd y Disgo Nadolig yn Neuadd y Pentref lle cawsom falwnau a hetiau Santa oedd yn fflachio.

Unwaith eto eleni, cawsom wahoddiad i Orsaf Carrog i ganu i Santa a chael anrhegion a thaith ar y trên i Lyndyfrdwy Aeth carfan i ganu carolau i Gysgod y Gaer, Corwen. Diolch i Jo am ein cludo yn y bws mini.

Croeso i Holly Edwards a fydd yn ymuno â Rachel ac Amber ym Mlwyddyn 5.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.