statcounter

       

Chwefror 2005 February


GOLYGYDDOL

Dyma hi’n Chwefror yn barod, mis Ionawr wedi mynd, a’r Nadolig yn hen hanes erbyn hyn. Yn draddodiadol, mae Ionawr yn fis tawel, a dyna’r rheswm pam mae rhifyn y mis hwn ychydig yn llai nag arfer. Gallwn ninnau, fel y Times, wneud hynny hefyd. Yn ystod Ionawr, cafodd y pentrefwyr y cyfle i ddod at ei hunain ar ôl pwysedd y misoedd blaenorol ac i ddiwenwyno hefyd (er na thrafferthodd rhai i ddiwenwyno chwaith).

Yn llun y mis hwn gwelir Carrog fel yr oedd sawl fis Ionawr yn ôl. Wyr unrhyw un pa mor bell yn ôl yn union? Fyddwn i ddim yn gweld golygfeydd fel hyn bellach - peth da neu ddrwg tybed?

O daro golwg ar fywyd y pentref a’r Bont yn ystod y misoedd nesaf yma, gallwn edrych ymlaen at dreialon a thrafferthion wyna yn Llan, ac anfonir un o’n golygyddion i faes Murrayfield (dan brotest) i roi adroddiad arbennig ar y gêm rhwng Cymru a’r Alban yn Nhwrnamaint y Chwe Gwlad. O Ebrill i Fehefin bydd ymdriniaeth o Her y Tri Chopa, a bydd hynafiaid y pentref yn dewis tîm o bobl Carrog yn ofalus dros ben (chi sy’n gwybod pwy ydych chi).

Wedyn daw Eisteddfod Llangollen, heb y Llydäwyr eleni gwaetha’r modd, ond daw grwp o ddawnswyr o Ynys Manaw yma, heb y pibgorn - a bydd hyn yn rhyddhad mawr i rai aelodau’r gymuned. I gloi, edrychwn ymlaen at y sacheidiau o lythyrau rydych chi am eu gyrru atom yn ystod eleni, er mwyn inni gael cyhoeddi rhifynnau anferthol o’r Bont. Cofiwch gadw golwg ar y dyddiadur a cheisiwch gefnogi o leiaf rhai o’r digwyddiadau yn y pentref ac o gwmpas - wedi’r cwbl dyma beth sy’n creu cymuned.

Parc

Y bont

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.