statcounter

       

Chwefror 2005 February


APÊL TSUNAMI - NOSON O DDONIAU LLEOL - NOS WENER 4 MAWRTH - MAE ARNOM EICH ANGEN!

Gallwch naill ai ddatguddio’ch doniau- ac mae llawer ohonynt ar gael, gan bob oedran - neu gallwch helpu i drefnu noson o dalentau lleol er mwyn noddi pentref ac ysgol mewn un o’r ardaloedd a ddioddefodd fwyaf, ardal a ddewisodd plant Ysgol Carrog.

Os nad oes gennych unrhyw ddawn o gwbl, neu’n cuddio’ch golau o dan lestr, neu os na allwch roi help llaw, yna cofiwch ddod i roi eich cefnogaeth. Dewiswyd y dull hwn o godi arian er mwyn rhoi cyfle i’r Pentre dargedu’r arian a godir at ryw bentref ac ysgol benodol. Petawn yn rhan o ymgyrch codi arian mwy, ni fyddai modd gwneud hyn, a gobeithio y bydd y ddwy gymuned yn gallu elwa o hyn yn y tymor hir. Dylai unrhyw un sy’n dymuno cymryd rhan gysylltu naill ai ag Ysgol Carrog, ebostio - ybont@deevalley.com, neu ffonio’r golygyddion.

Derbyniwyd sieciau o £50 hyd yn hyn. Os ydych yn dymuno cyfrannu gofynnir ichi wneud y siec yn daladwy i “Y Bont”, ac ysgrifennu Apêl Tsunami ar gefn y siec. Rowch eich cyfraniadau i unrhyw un o&rsquor Golygyddion - Janice Sheasby neu Alan Dolben.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.