statcounter

       

Chwefror 2005 February


ST. DAVIDS - CYFARFOD CYHOEDDUS

Mae’r diffyg gwybodaeth ynghylch unrhyw gynigion ar newid defnydd St Davids yn parhau. Ar ôl i’r erthygl ymddangos yn rhifyn mis diwethaf y Bont bu nifer o alwadau am gynnal cyfarfod cyhoeddus ar y mater. Felly, gofynnir i’r Cyngor Cymunedol alw cyfarfod yn ffurfiol, a gofyn i’r Mental Health Care UK Ltd ei fynychu ynghyd â Chyngor Sir Ddinbych. Ceir hysbysiad o&rsquor cyfarfod hwn yn fuan.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.