statcounter

       

Chwefror 2005 February


CYMDEITHAS CARROG

Dymuna aelodau’r gymdeithas ddiolch i bawb a gyfrannodd, pan aethom o amgylch y pentref yn canu carolau eleni, a hefyd diolch i John a Jane yn Riverdale am y lluniaeth dderbyniol iawn. Casglwyd £120 tuag at Ty Gobaith. Diolch yn fawr iawn i bawb.

CYMDEITHAS CARROG

A night to celebrate St. David in the company of "MEIBION LLYWARCH"

Saturday 26th February at 7.30 pm at the Neuadd Carrog.

Entrance £8 including supper.

Telephone 01490 430324 for reservation.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.