statcounter

       

Chwefror 2005 February


CYNGOR AR GYNLLUNIO

Croeso i unrhyw un sydd am gael cyngor ar faterion cynllunio lleol i’r Syrjeri Cynllunio yn y Siop un Alwad yn Llyfrgell Corwen. Dyma&rsquor dyddiadau:

10 Chwefror 2005 - 10.00 a.m. tan 1.00 p.m.

24 Chwefror 2005 - 10.00 a.m. tan 1.00 p.m.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.