statcounter

       

Chwefror 2005 February


DYDDIADUR

26 Chwefror. Noson Dydd Gwyl Ddewi yn Neuadd Carrog - mwy o fanylion yn “Y Bont”.

8 Chwefror - Dydd Mawrth 9.30 a.m. tan 11.00 a.m. - Bore Coffi yn Nhy Mrs. R. D. Jones.

4 Mawrth. Noson o Ddoniau Lleol yn y Neuadd - manylion yn “Y Bont””.

a CHOFIWCH :

Bob dydd Iau - Tai Chi am 7.00 p.m.

Dosbarth Dawnsio i Blant ar ddydd Gwener am 4.30 p.m. a 7.30 p.m. Y Clwb Ieuenctid.

Gwasanaethau Eglwys - dangosir yr amseroedd ar yr hysbysfwrdd y tu allan i’r Eglwys a’r Grouse.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.