statcounter

       

Chwefror 2005 February


YSGOL CARROG

Bu’r plant hyn yn mwynhau drama: “Why Did The Chicken Cross The Road?”, a berfformiwyd yn Neuadd Carrog ar gyfer plant Ysgol Carrog, Ysgol Glyndyfrdwy ac Ysgol Llantisilio.

Bydd yr Urdd yn cyfarfod ar âl ysgol bob dydd Iau. Dyma gyfle gwych i blant gymryd rhan mewn gemau a chaneuon Cymraeg.

Bu’r holl blant iau yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth draws- gwlad rhwng ysgolion Yn Ysgol Dinas Bran.

Yn rhan o’r arddangosfa Goya yn Oriel Corwen bu’r plant yn ymweld â gweithdy storïau gyda Fiona Collins yn defnyddio’r gwaith celf oedd yn cael ei arddangos.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.