statcounter

       

Chwefror 2005 February


HER Y TRI CHOPA 2005

Mewn cyfarfod yn y Grouse ar 16 Ionawr cytunwyd y dylai&rsquor digwyddiad fynd rhagddo, gan gychwyn wrth droed yr Wyddfa am 11 ar fore dydd Gwener 10 fed Mehefin a gorffen wrth droed Ben Nevis tua 9 ar fore dydd Sadwrn.

Cytunodd y Carrogyddion ymuno gyda Dalwyr y Record yn yr her, y brif nod fydd gwella ar yr amser blaenorol sef 22 awr 13 munud. Bydd pedwar cerddwr yn y naill dîm a’r llall. Bydd pedwar o gerbydau wrth gefn a thîm o wyth o yrwyr. Penderfynodd rhai aelodau o’r ddau dîm geisio codi arian drwy gael noddwyr, ac i’r un elusen â’r tro diwethaf, Hospys Plant Ty Gobaith. Cartref yng Nghroesoswallt yw hwn ar gyfer plant sy’n derfynol wael, mae’n elusen leol sy’n arbennig o haeddiannol.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.