statcounter

       

Chwefror 2005 February


O’R BUARTH (Weli’s a Berfa)

Diwrnod sych oedd hi ddydd Gwener ac felly dyma finnau’n mynd ati i chwalu tail rhag i’r hen domen dail acw ledu ar draws y ffordd. Rhaid imi gyfaddef mai hen Salopian ydy’r chwalwr tail roddais i at ei gilydd o ddau chwalwr tail brynais i gan Keith ‘Penarth’ am y swm mawreddog o ugain punt. Ar ôl mynd â llwyth neu ddau heb unrhyw drafferth a finnau’n dechrau canmol fy hun ar fy muddsoddiad call ac yn llawn hyder yn nhechnoleg y 1950au aeth popeth ar chwâl; torrodd y gadwyn wely a dyna fi â chwalwr tail oedd yn cau chwalu tail. Credwch chi fi, does dim yn y byd yn bychanu dyn yn fwy na bod yn ei chwalwr tail yng nghanol y cae yn prysur wagu&rsquor tail ohono â fforch dail.

Daeth Mr Woodhall (y fet) i daro golwg ar y gwartheg cyflo yn gynharach yn yr wythnos. Gan nad oedd y canlyniadau’r rhy addawol y tro diwethaf, roeddwn i braidd yn bryderus, ond doedd dim problem o gwbl ac roedd pob buwch o 4 - 6 mis yn feichiog. Y diwrnod canlynol, daeth y Weinyddiaeth i wneud arolwg o’r gwartheg. Roedd hyn yn golygu bod rhaid edrych ar bob un o dagiau clustiau pob anifail a holl gofnodion symudiadau’r anifeiliaid. Roedd popeth yn iawn ar wahân bod pob un fuwch yn mwynhau sathru ar fy nhraed neu fy ngwasgu yn erbyn y corau.

A dyma fi’n cychwyn plygu gwrychoedd yr union amser darodd gwyntoedd 70 mya ar Gymru. Roedd hi’n frwydr rhyngof finnau a grym natur wedyn ac er bod y frwydr yn un o agos, rhoddais innau’r ffidil yn y to nes i’r gwynt ostwng cyn dal ati. Dwi wrth fy modd yn plygu gwrychoedd, ond heb fawr o gyfle i wneud chwaith, felly rhaid imi gael dipyn o amser cyn dechrau twymo a dod i’r arfer eto. Roedd y darn cyntaf dipyn yn amheus a dweud y gwir, bechod hefyd am ei fod i’w weld o’r Morfydd. Mae’r darn olaf yn edrych yn o dda, er mai fi sy’n dweud hynny, ond mae hwnnw o’r golwg ar waelod Cae Pwll felly fydd rhaid ichi gymryd ngair i, on’ fydd?

Gareth Llan
© Copyright Gareth Bryan - 2005

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.