statcounter

       

Chwefror 2005 February


CAIS AM DRWYDDED ADLONIANT CYHOEDDUS

Rwyf i, I D. C. Roberts, yn hysbysu fy mod wedi gwneud cais i Gyngor Sir Ddinbych am adnewyddu Trwydded Adloniant Cyhoeddus mewn perthynas â Neuadd Bentref Carrog, Corwen Sir Ddinbych LL21 9AW, rhwng yr oriau 7 p.m. a 11.45 p.m. o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Rhaid i’r sawl a ddymuna wneud cynrychiolaeth ynghylch y cais hwn ei wneud yn ysgrifenedig at Bennaeth Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, yr Adran Drwyddedau, Cyngor Sir Ddinbych, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, o fewn 14 diwrnod ar ôl i&rsquor hysbysiad hwn ymddangos.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.