Mawrth 2005 March


GWEITHGAREDDAU YSGOL CARROG

School children at Aberdunna Quarry

Bu’r plant iau’n mwynhau eu hymweliad â Chwarel Galchfaen Aberdunna, noddwyd y daith gan Clwb Rotari Llangollen. Yn ystod eu diwrnod cawsant eu tywys ar daith drwy weithfeydd y chwarel, a chael cyfle ymarferol i falu mathau gwahanol o gerrig, a mynd i chwilio am ffosiliau. Uchafbwynt y diwrnod oedd cael eistedd mewn bwced anferth rhaw greigiau’r JCB.

Mae gan y plant nifer o ddigwyddiadau ar y gweill eleni. Bydd pawb yn cymryd rhan yn y Cyngerdd Cronfa Trychineb Tsunami ar Ddydd Gwener 4 Mawrth. Ar hyn o bryd, mae’r plant wrthi’n llenwi poteli llefrith gyda darnau 1c, 2c, a 5c at yr achos hwn. Os oes gennych chi bres mân yna rhowch nhw i’r plant os gwelwch yn dda.

Derbyniodd y Clwb Ar ôl Ysgol gymhorthdal o £1,564 oddi wrth y Gronfa Cyfleoedd newydd, defnyddir hwn i brynu mwy o offer ar gyfer y Clwb. Mae Dawn Boydell a Sue Hilton wrthi’n brysur yn trefnu gweithgareddau crefftau ar gyfer plant sy’n mynychu’r Clwb, mae’r Clwb yn cyfarfod bob dydd ac eithrio ar ddydd Iau.

Bu cefnogaeth dda i Sêl Atig y Gymdeithas Rhieni Athrawon, codwyd £118. Ac i bawb o bob oed sy’n colli pethau o’r hyd; ysgrifennodd Molly Bourne y pennill sydd ar y dudalen nesaf wrth iddi fod wrthi’n chwilio am ddarn o linyn tra roedd yn gorffen ei model.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.