statcounter

       

Mawrth 2005 March


YSGOL SUL CAPEL SEION

Roedd aelodau’r Ysgol Sul yn awyddus i helpu’r rhai a ddioddefodd y Tsunami. Cynhaliwyd taith feic noddedig ar fore Sul Ionawr 30 o bentref Bryneglwys i Garrog. Codwyd cyfanswm o £163.74. Dymuna’r holl aelodau ddiolch i bawb a gyfrannodd. Da iawn chi’r plant!

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.