statcounter

       

Mawrth 2005 March


NEUADD CARROG

Llawer o ddiolch i’r Pwyllgor Carnifal a gyfrannodd £300 at y Neuadd.

Codwyd £140.55p yn y Bore Coffi a drefnodd Mrs R.D.Jones. Bellach, fe gyfrannodd Loteri’r Neuadd £1,000.

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol ar 25 Ebrill 2005 am 7.00 pm.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.