statcounter

       

Mawrth 2005 March


ST DAVIDS - CYFARFOD CYHOEDDUS

18 Mawrth 2005 - Neuadd Carrog.

Galwodd y Cyngor Cymunedol gyfarfod cyhoeddus ynghylch y cais gan Mental Health Care UK Ltd i ennill statws ysbyty ar gyfer St Davids. Gofynnwyd i aelodau’r Cwmni, ein AC, AS a Chynghorwyr y Cyngor Sir i fynychu’r cyfarfod hwn. Ond mae’n bwysig dros ben bod holl aelodau’r cymunedau’n mynychu os ydynt yn bryderus ynghylch y mater hwn.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.