statcounter

       

Mawrth 2005 March


WELI’S A BERFA

Dwi wedi cael gwared â’r un olaf o’r wyn y mis yma, mewn pryd i’r rhai newydd gyrraedd. Rhaid imi gyfaddef nad y rhain oedd y goreuon imi’u gwerthu erioed. Roeddwn i braidd yn swil o weld pob un prynwr yn yr ocsiwn yn taro golwg, tynnu wyneb a symud ymlaen i’r nesaf. Ond gwerthodd Dic Ocsiwnïar nhw am bris rhesymol o’r diwedd ac roeddwn innau’n falch iawn cael gadael.

Drysau’n unig sydd eu hangen rwan cyn gorffen y sied newydd, felly dyma fi’n mynd ati i ddatrys y bath o fwd sydd yn y buarth cefn. Daeth y ddau Arwel (Dolben a Davies) i ddechrau cloddio’r safle. Cludodd Arwel Bach y pridd i’r Felin ac roedd popeth yn mynd rhagddi’n dda tan agorodd y nefoedd a threlar Arwel yn dechrau troi’r cae yn gors.

Daeth oen cynta’r tymor ar fore dydd Sul. Gwaetha’r modd roedd wedi marw, ond nid yn farw’n unig ond yn hollol ddrwg. Hyd yn oed ar ôl golchi fy nwylo nifer o weithiau, roedd aroglau’r oen yn dal i ddrewi ar ddiwedd y dydd. Ar ôl cael pigiad o benicillin roedd y ddafad yn iawn ar ôl ei thrafferthion, yn wir, roedd golwg o ryddhad arni - fydd dim rhaid iddi fagu oen eleni. Cafodd pob un o’r mamogiaid eu chwistrelliad heptovac at yr wyna. Fel arfer, llwyddais innau i roi pigiad imi fy hun ar yr un pryd. O leiaf fydda i ddim yn dal dysentri wyn, arennau mwydionog, tetanws, coes ddu na metritis clostridiaidd eleni.

Rhannwyd yr wyn yn grwpiau ar wahân ar gyfer y tymor wyna. Bydd yr efeilliaid a’r rhai salaf o dan do a’r rhai cryfion y tu allan. Os fydd y tywydd yn dal, gobeithio bydd y mwyafrif yn wyna’r tu allan, ond mae gen i ryw syniad bydd y tywydd yn troi’n ddrwg pan fydd tymor yr wyna ar ei anterth.

Mae’r bustych wrthi’n bwyta’n dda ac yn edrych yn dda, yn cadw fy merfa’n brysur. Er nad ydw i wedi dweud wrthyn nhw eto, fe fyddwn i’n gwahanu’n o fuan.

Gareth Llan
© Copyright Gareth Bryan - 2005

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.