statcounter

       

Ebrill 2005 April


CYNGERDD TSUNAMI

Roedd ein Cyngerdd yn arddangosfa fendigedig o dalent lleol ac yn noson werth chweil. Cawsom ein diddanu gan blant yr ysgol I ddechrau a llu o dalentau lleol I ddilyn, yn ddigri ac yn seriws, yn broffesiynnol ac yn amatur. Roedd hyn yn gyfle bendigedig I fedyddio piano’r piano a’r meics newydd. Codwyd tua £450 tuag at Apel Tsunmai sy’n dod a swm o dros £600 I ni erbyn hyn. Mae’r apel yn dal I fod ar agor hyn at Ebrill 30ain os oes unrhyw un am gyfrannu, yna bydd yr arian yn cael ei yrru I’n hysgol dewisiedig.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.