statcounter

       

Ebrill 2005 April


NEUADD CARROG

Rydym wedi cael ein pinao nweydd o’r diwedd, diolch I’r diweddar Mrs Fanning, ffrind I nifer yn y pentre, am ei chyfraniad tuag at y Neuadd. Bydd Cyfarfod Blynyddol y neuadd yn cael ei gynnal ar Nos Lun 25ain o Ebrill am 7 y.h lle bydd etholiadau Swyddogion newydd yn cael eu cynnal. Mae hwn yn gyfarfod agored I’r holl gymuned.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.