statcounter

       

Ebrill 2005 April


WELI’S A BERFA

Mae defaid yn greaduriaid lletchwith, yn enwedig ar adeg wyna. Nid ydynt yn gwerthfawrogi dim. Mae dyn yn eu bwydo trwy gydol y gaeaf er mwyn iddynt fod yn holliach ar gyfer magu wyn dim ond iddynt ein gadael I lawr unwaith yn rhagor. Dim ond ddoe fe lwyddodd dafad a oedd yn edrych yn enfawr roi genedigaeth I ddau oen bach a oedd yr un maint a ‘gerbil’, ac er ei bod yn meddwl y byd ohonynt, ar ol I mi eu rhoi mewn ‘pen’ fe lwyddodd I eistedd ar un a’I ladd o fewn yr awr. I wneud pethau’n waeth fe benderfynnodd y llall nofio yn y twb dwr ac erbyn iddo ddeall nad oedd hyn yn syniad da iawn roedd yn rhy hwyr. Pan gyrhaeddais roedd y fam yn brysur bwydo ar y gwair, a prin wedi sylwi ei bod wedi colli’r ddau fach. Mae cerdded o gwmpas y caeau ar yr adeg yma o’r flwyddyn yn gallu bod yn bleserus, wrth weld oen bach newydd ei eni, gyda’r fam filch yn sefyll wrth eu hochr, neu yn hulle, gyda trychineb ym mhob cornel neu o dan bob gwrych. Fe lwyddais helpu un fam a oedd yn cael trafferth y bore o’r blaen, a chadw’r oen yn fyw. Ar ol aros I sicrhau fod y fam yn iawn , ac yn llyfu’r bychan, fe droes fy nhefn dim ond I’w gweld yn rhuthro I lawr y cae gan adael yr oen bach ar ei ben ei hun. Ar ol rhedeg ar ei hol daethais I’r cqanlyniad ei bod wedi bod yn gwylio’r rygbi gan ei bod yn camu o un ochr I’r llall yr un fath a Shane Williams wrth I mi agosau ati. Heb yn wybod iddi, roeddwn I wedi bod yn gwylio’r rygbi hefyd, a death ei gem I ben wrth I mi roi un tacl GavinHenson cyn ei dal.

Wedi dal y fam a’r oen bach a’u rhoi mewn ‘pen’ darganfyddais fod yn gas gan y fam ei merch, a’r ferch ei mham, ac roedd yn gas gan y ddwy y fi. Wrth I’r defaid wneud eu gorau I’m gyrru o ngho, ma’e gwartheg ar y llaw arall wedi bod yn ddylanwad tawel. Yr unig beth sydd ei angen arnynt yw ychydig o wellt o dan draed a bwyd o’u blaen ac meant yn hapus. Yr unig anfantais yw’r llond berfa ar ol berfa o dail sydd angen cael ei symud o’r sied bob dydd, a’r cynffonau budr sy.n rhoi slap I mi ar draws fy nghwyneb bob gafael. ( mae’n debyg eu bod yn haeddu tipyn o ddiddanwch ar ol gwrando arna I yn cwyno amser bwyd)

O, ac rydym wedi rhoi gorau I’r system diogelwch wedi I un rhan o’r tim gael ei gario I ffwrdd gan lwynog !

Gareth Llan.
© Copyright Gareth Bryan - 2005

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.