statcounter

       

Mai 2005 May


GOLYGYDDOL

Mae Apêl Tsunami wed cau erbyn hyn. Diolch I bawb sydd wedi cyfrannu, un a’l yn uniongyrchol trwy gyfraniad ariannol, trwy gasglu arian man (a gododd swm rhy feddol) neu trwy gymryd rhan yn y yngerdd. Er I ni wneud ymdrech dros y misoedd diwethaf, mae wedi bod yn anodd darganfod ysgol I yrru’r arian iddi. Mae apêl llysgenhadaeth Indonesia a Sri Lanka wedi cau er amser. Rydym fodd bynnag yn ymwybodol nad yw arian wedi bod yn cyrraedd y rhai sydd wirioneddol ei angen. Rydym m e w cysylltiad a dau ddoctor meddygol sydd yn rhoi cymorth I ni yn awr.

Cafodd David Jones gyfarfod gyda Karen Sinclair a ‘Care Standards Inspectorate Wales’ Ddydd Gwener 28ain o Ebrill ac rnae adroddiad o’r cyfarfod wedi ei gynnwys ar dudalen llythyron y rhifyn hwn.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.