statcounter

       

Mai 2005 May


YSGOL CARROG - Y RHIENI A’R GYMUNED I GYFARFOD Cyngor SIR DDINBYCH

Ar y 24ain o Fai am 3.30 p.m. mae Rhiannon Hughes ac aelodau eraill o’r Cyngor yn bwriadu ymweld a Ysgol Carrog a mynychu cyfarfod agored yn y Neuadd. Ein bwriad yw I gynnal cyfarfod bositif a fydd yn rhoi digon o wybodaeth I’r Cyngor.

I’w perswadio y dylai Ysgol Carrog aros ar agor. Yn bennaf rydym yn gobeithio y bydd y cyfarfod yn rhoi cyfle I:

*Gyngor Sir Ddinbych weld amgylchfyd ac adnoddau’r Ysgol
*I’r rhieni, yr ysgol a’r gymuned gael y cyfle I ddweud pam y dylai Ysgol Carrog aros ar agor
*I’r rhieni, yr ysgol a’r gymuned roi eu barn ac I leisio unrhyw ofidion
*I’r cyngor ymateb I’r pwyntiau uchod
*I drafod y ffordd ymlaen trwy gyfarfodydd a fydd efallai yn cynnwys cyflwyniadau mwy manwl gan yr ysgol, y rhieni a’r gymuned, I edrych ar ddewisiadau ac I ddysgu am y broses ffurfiol.

Mae Rhiannon Hughes a Mr. Dewi Owens eisioes wedi ymweld a’r ysgol yn anffurfiol. Yn dilyn y cyfarfod fe ysgrifennodd Mr. Owens at Mrs. Lebbon, ein pennaeth I ddweud eu bod wedi eu plesio gyda’r ysgol yn fawr iawn - y plant, y staff, a’r Ysgol a’r ffordd y mae Neuadd y pentref yn cael ei defnyddio gan yr ysgol a’r gymuned. Dywedodd ei fod yn bosib I ni fod yn fodel o sut y mae cymunedau ac ysgolion yn rhannu adnoddau.

Rydym yn erfyn arnoch I fynychu’r cyfarfod- I gefnogi’r ysgol, ac iddangos I Sir Ddinbych eich bod yn poeni - I glywed eich hunain beth sy’n cael ei ddweud ac I gael DWEUD EICH DWEUD !

Os oes gennych bwynt ac am iddo fod yn rhan o gyflwyniad ffurfiol gan rieni a’r gymuned rhowch wybod I Mrs. Lebbon neu I mi ar (01490 430229).

Dr Sarah Smith.
Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Carrog.

DEISEB YSGOL CARROG

Mae’r rhieni ar hyn o bryd yn trefnu deiseb I gadw’r ysgol ar agor. Os nad ydych wedi cael y cyfle I arwyddo hyd yn hyn ond am wneud, gallwch gysylltu a Mandy Jones ar 412670.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.