statcounter

       

Mai 2005 May


EFEILLIO / PLOUYÉ

Ym Mis Mai 2004 daeth grwp o bobl o Plouyé yn Llydaw I aros I Garrog ac fe gytunwyd ar efeillio swyddogol gyda hwy a rydym ninnau nawr wedi derbyn gwahoddiad swyddogol I ymweld a Plouyé dros benwythnos 20fed o Awst 2005.

Cynhaliwyd cyfarfod agored I drafod yr ymweliad a fydd yn agored I bawb, ac I bawb dalu eu ffordd eu hunain. Er mwyn hwyluso trefniadau rhaid I noi gael enw pawb sydd am fynd I Lydaw erbyn diwedd Mis Mai. Mae hyn yn gyfle bendigedig I ymweld ac ardal sydd yn debyn I Garrog ac I fwynhau lletygarwch y Llydawyr.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.