statcounter

       

Mai 2005 May


DYDDIADUR

Bydd Pwyllgpr Rhieni ac Athrawon Ysgol Carrog yn cynnal parti ‘Body Shop’ ar Nos Iau, Mai 12fed am 6.45 y.h. yn Neuadd Carrog. Mynediad - £1 yn cynnwys lluniaeth ysgafn.

Cyfarfod Pwyllgor y Neuadd - Nos Lun Mai 23ain am 7 o’r gloch y.h. Rhaid cael cynrychiolydd o bob cyfundrefn.

Noson Goffi Eglwys Carrog - 3 Par Terrace ar Fai 26ain am 7 o’r gloch y.h. Am fwy o fanylion ffoniwch 430375.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.