Mai 2005 May


YSGOL CARROG

Cafwyd parti clwb Traffic I’r plant Meithrin gyda chacen wedi ei rhoi gan Uned Gofal Ffordd y Sir. Bu’r plant bach I gyd yn mwynhau bore o ganu ym Mhafiliwn Corwen gyda Martyn Geraint yn Sioe S4C.

Bu aelodau’r Urdd yn gorymdiethio yn Ruthin fel rhan o gyhoeddiad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Rhuthin yn 2006. Cafwyd ras wy ar lwy gan geisio torri’r record er mwyn bod yn rhan o’r ‘Guiness Book of Records’. Cafwyd Jambori yn Ysgol Brynhyfryd I orffen y prynhawn.

Mae Ysgol Carrog yn casglu tocynnau Sainsbury’s a Tesco a buasem yn falch o fwy ohonynt. Gallwch ddod a hwy I’r ysgol neu eu rhoi I’r plant neu rieni.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.