statcounter

       

Mai 2005 May


BYDD FFAIR HAF

Y pentref yn cael ei chynnal ar Ddydd Sadwrn 6ed o Awst.

Os am helpu cysylltwch a Nia ar 430325. Y flwyddyn diwetha’ casglwyd £1,102.22. Rhoddwyd arian I’r canlynol:

Neuadd Carrog - £300
Ysgol Carrog - £50
Clwb Ieuenctid - £50
Eglwys - £100
Capel Bedyddwyr - £50
Capel Methodist - £50
Snwcer - £50
Y Bont - £225
Cyfanswmo £975.00 I’r pentref.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.