statcounter

       

Mai 2005 May


MATERION IECHYD - GOWT

Mae tua 1 mewn bob 100 o bobl yn yr UK yn dioddef o gowt yn cynnwys Harri’r VIII. O achos hyn mae nifer o bobl yn credu ei fod yn arwydd o fwy’n rhy dda. Mae hyn yn wir am rai ond nid am bawb sydd yn dioddef o’r clefyd. Gall y clefyd hwn godi ei ben os ydych yn carioi gormod o bwysau, yn yfed gormod o alcohol neu a phwysedd gwaed uchel, yn bwyta bwyd sy’n llawn ‘purins’ neu yn cymryd meddyginiaeth fel tabledi dwr neu aspirin. Asid uric sydd achosi’r clefyd wrth iddo ffurfio grisial yn y cymalau. Mae asid uric yn cael ei greu gan gemegau (purins) sy’n torri I lawr yn naturiol yn y corf. Mae’r rhain yn cael eu darganfod yng nghellau’r corff.

Yn ystod ymosodiad mae’r crisialau’n achosi I’r cymalau fynd yn boeth, chwyddo ac achosi poen eithafol.

Gall y croen droi’n coch, sgleinio a philio, gall y claf deimlo’n sal hefyd. Fel arfer mae gowt yn effeithio’r cymal ar waelod bawd y troed. Gall 4 allan o 10 ddioddef o symptomau mewn manau eraill megis y pen glin, o dan y droed, y garddwn, y ffer neu’r bys.

Bwyd sy’n gyfoethog mewn purins :

Cig coch, iau ac arennau, pysgod cragen a physgod yn enwedig mussels, pennog, sardin wyau pysgod, pys, ffa a lentils, burum ceirch, spinetsh, asparagws, blodfresych, madarch, cwrw a spirits.

Beth fedrwch chi ei wneud I osgoi gowt ? Gall colli pwysau leihau asid uric. Os ydych yn yfed cryn dipyn gall lleihau’r yfed helpu lleihau pwysedd gwaed uchel. Nid yw gwin yn effeithio ar asid uric.

Fel y gwelwch, mi fuasai’n anodd lleihau gormod ar y rhestr bwyd, ond gall bwyta llai o gig coch a physgod cragen fod o les, gan fod bobl sy’n bwyta gormodedd o’r rhain yn dueddol o ddioddef o gowt.

Triniaeth; Mae gowt yn gwella mewn ychydig wythnosau. Codwch y cymal a defnyddiwch focs cardbord I gadw pwysau oddi arno. Cymerwch dabledi lleddfu poen a gosodwch becyn oer ar y cymal am 30 munud, 4 gwaith y diwrnod gan osod cadach ar y croen.

Mae’n bwysig gweld doctor rhag ofn bod haint ar y cymal. Nid yw’n hawdd adnabod gowt bob tro. Gall y doctor drafod y feddyginiaeth orau gyda chi. Os ydych yn cael problem yn aml gall y doctor roi ffisig a fydd yn lleihau’r asid uric yn y gwaed I geisio atal niwed I’r cymal.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.