statcounter

       

Mehefin 2005 June

Gyda’r rhifyn hwn byddwn yn dathlu 21 o rifynnau “Y Bont”. Mewn sgwrs ar gwch ar draws y sianel dechreuodd y syniad, ac efallai erbyn hyn ei bod hi’n bryd ail- werthuso a gofyn “Ble rydyn ni?” a “Ble rydyn niín mynd?” a “Beth ydych CHI am ei gael o’r Bont?”

Ychydig iawn o adborth a gawn ni o’r gymuned. Yn gyffredinol, rydyn ni’n deall bod pobl yn mwynhau ac-yn bwysicach-yn darllen pob rhifyn. Rydyn ni’n gwybod bod pobl yn mwynhau “Byd y Buarth”, ac os bydd Gareth yn colli rhifyn bydd pobl yn gofyn pam.

Ar y dechrau roedd hen luniau’n ennyn diddordeb ond ni ddaeth unrhyw ymateb o gwbl i’r lluniau a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae’n ymdrech fawr i gyhoeddi a dosbarthu pob rhifyn gyda phobl yn ysgrifennu erthyglau, anfon ffotograffau, cysodi, golygu a dosbarthu pob rhifyn. Felly mae gwir angen arnom wybod bod ein hymdrechion yn cael eu cyfeirio tuag at y nod iawn.

Yn wreiddiol, y syniad oedd cael taflen newyddion syml ar gyfer Carrog a’r Parc. Ond tyfodd yn fuan iawn i fod yn bapur newydd am fod cymaint o erthyglau ac yn y blaen yn dod oddi wrth bobl. Erbyn hyn mae yma erthyglau hanesyddol, Materion Iechyd, cerddi, eitemau newyddion cyffredinol, ymgyrchoedd a thudalen llythyrau, ar wahân i’r lluniau’r a’r ffermio. At hynny, yn y dechrau, cafodd y rhifynnau eu dosbarthu’n lleol yn unig ac argraffwyd 200 o gopiau ond erbyn hyn rydym yn argraffu 350 o gopÔau ac rydym yn dosbarthu i Lyndyfrdwy a Chorwen oherwydd y galw. Anfonwyd nifer o gopiau ledled y byd a hyd yn oed i Ynys Manaw. Ar gyfer y dyfodol, gobeithiwn osod copiau llawn o’r Bont ar y Wefan, diolch i garedigrwydd Graham Hindley.

Gwnaed hyn oll am y nesaf peth i ddim, gyda chymorth costau printio isel iawn A5, ond rydym yn pwyso’n drwm ar noddwyr ac Y Bont Bash i’n cadw ni i fynd. Os fuoch chiín ein noddi yn y gorffennol byddwch yn derbyn llythyr gofyn yn fuan iawn. Os nad ydych chi wedi’n noddi, ond yn dymuno gwneud, yna byddem yn falch o glywed oddi wrthych.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.