statcounter

       

Mehefin 2005 June

Eisteddfod Ryngwladol - Ymwelwyr o Ynys Manaw - angen llety

Bydd y parti dawnsio Ynys Manaw cyntaf erioed i gystadlu yn Eisteddfod Llangollen yn aros yng Ngharrog yn ystod eu hymweliad. Dyma’r parti arosodd yma’r llynedd gan ein difyrru ni mor dda. Bydd rhai o aelodau’r parti’n cyrraedd ar ddydd Iau 7fed Gorffennaf a’r lleill ar ddydd Gwener 8 fed gan aros tan ddydd Sul 10fed Gorffennaf. Rydym wedi gwneud trefniadau i rai pobl aros yn y Neuadd, ond byddai’n gymorth mawr petai pobl y gymuned yn gallu rhoi llety i rai aelodau’r parti yn eu tai. Yr Eisteddfod fydd yn talu am wely a brecwast yn uniongyrchol i’r “gwesteiwyr”. Os allwch chi gynnig cymorth gyda llety o’r fath, gofynnir ichi gysylltu ag unrhyw un o’r golygyddion.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.