statcounter

       

Mehefin 2005 June

Newyddion diweddaraf St. Davids

Sylwch y cynhelir cyfarfod cyhoeddus am 7.00 pm ddydd Gwener 17 Mehefin am 7.00 pm yn y Neuadd.

Gwrthododd Archwilwyr Safonau Gofal Cymru y cais oddi wrth Yr Athro David Jones am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ynghylch y cais gan St Davids am statws ysbyty. Rhoddwyd manylion ynghylch pam y gwrthodwyd y cais yn ddiweddarach mewn llythyr. Y rheswm yn sylfaenol oedd na fyddai rhyddhau gwybodaeth o les cyhoeddus i’r cwmni, sef Mental Health Care Uk Ltd. Cyflwynir apêl gerbron yr Ombwdsman.

Y broblem fu, ac sy’n parhau, yw bod diffyg llwyr o ran cyfathrebu gyda Mental Health Care UK na fynychodd y cyfarfod cyhoeddus diweddaraf ac sy’n annhebygol o fynychu hwn. Pan ymddengys bod y fath ddiystyrwch yn bodoli ynghylch pryderon y cymunedau o gwmpas a’r diffyg gwybodaeth llwyr, yna nid oes unrhyw syndod mai gwrthwynebu yw’r ymateb cyffredin.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.