statcounter

       

Mehefin 2005 June

Anna Culshaw

Erbyn hyn dewiswyd y rhoddwr mwyaf addas o’r tri ar gyfer Anna a aeth i Alder Hey ddydd Llun ble cafodd dyddiad arfaethedig ar gyfer y trawsblannu ar ddiwedd Mehefin. Bydd Anna yn cael pythefnos o driniaeth Chemotherapi ac yna trawsblaniad mêr yr esgyrn, a nifer o wythnos wedi’i harwahanu oherwydd perygl heintiau.

Oherwydd y pryder cyhoeddus a ddeilliodd yn sgîl gwaeledd Anna bu nifer cynyddol o bobl yn gwneud cais am fod yn rhoddwyr mêr esgyrn, ac mae Ymddiriedolaeth Anthony Nolan a Gwasanaeth Trallwysiad Gwaed Cymru wedi gweld cynnydd. Yn arferol, 200 o geisiadau y mis bydd y Gwasanaeth Trallwyso’n eu derbyn, a chododd y nifer hwn i 1000 ym mis Mawrth yn unig.

Gall unrhyw un sy’n dymuno bod yn rhoddwr gysylltu ag Ymddiriedolaeth Anthony Nolan drwy ffonio 09018 822234.

Mae Anna yn dal yn fywiog ac yn weddol dda ar hyn o bryd. Hoffa ei rhieni, Eddie a Siān, ddiolch i bawb am yr holl anrhegion, cardiau a dymuniadau da a lifodd i mewn. Daeth llawer o’r rhain oddi wrth bobl hollol ddieithr ledled Ynysoedd Prydain. Gwyddom bydd yr holl gymuned yn dymuno’r gorau i Anna.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.