statcounter

       

Mehefin 2005 June

Blwch Teleffon Cyhoeddus

Oherwydd fandaliaeth ac am mai ychydig o ddefnyddio sydd iddo, rhoddodd British Telecom rybudd bod y blwch ffonio’n mynd i gael ei dynnu. Os oes unrhyw un yn gwrthwynebu iddo gael ei dynnu, yna dylent anfon y gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig at y Cyngor Cymunedol gynted ag y bo modd.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.